Mine hanner

 

# Kingrock Captain Caruters   (engelsk bulldog)

  Født- 26.12.2015

  * Huu - clear     

  * Cystinuria - clear

  * PL - fri

  * Hjerte - UA

 

# Zendream`s Amazing Hugo the Boss  (engelsk bulldog)

  Født- 20.06.2016

  * Huu - clear

  * Cystinuria - clear

  * PL -  fri

  * Hjerte - UA

 

# Zendream`s Call Me Buddy (engelsk bulldog)

 Født- 11.09.2017

  * Huu - carrier

  * Cystinuria - clear

  * PL -  fri

  * Hjerte -  UA

 

# Belgross Space Oddity  (løwchen)

  Født- 19.07.2016

   * PL -  fri

   * Øyelyst - UA

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Parringsavtale

 

Hanne :

Reg.nr :

 

Tispe :

Reg.nr :

 

Eierene av overnevnte hunder har i dag inngått følgende avtale.

 

Kombinasjonen følger kravene til raseklubb og Nkk.

NKK - HUU og patella status skal ligge på dogweb

NBK - HUU, minst 1 av foreldredyrene skal være fri

          PL,

          Hjerte,

 

Helsetestene er gjennomført før parringen fant sted.

 

Parringsavgiften er kr_______ pr. levende valp ved 5 uker. Betales innen valpene er levert.

 

Hvis hannhund eier ønsker valp fra kullet, skal dette avklares når valpene er 5 uker. Har første valg av valp, evt. etter tispeeier.

 

Valpene skal registreres i Nkk, og bør selges med Nkk`s kjøpskontrakt.

 

Evt tillegg :

 

 

 

 Dato

Hannhundeier                                                                                                    Tispeeier

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------